Laajentumismahdollisuuksia

Ohjelmistoyritykset voivat laajentaa toimintaansa, ja usein myös laajentavat toimintaansa, muillekin toimialoille, jotka sopivat luontevasti ohjelmistoalan toimikenttään. Eräs tällainen ala on esimerkiksi laitevalmistus, jolle osa ohjelmistoalan yrityksistä on jo ehtinyt toimintaansa laajentaa.

On mahdollista, että yritys on myynyt aiemmin esimerkiksi sellaisia testausohjelmistoja, joiden avulla älypuhelimia tai tabletteja valmistavat yritykset voivat arvioida valmistamiensa puhelinten ja tablettien suorituskykyä. Tällainen toiminta on helppo laajentaa esimerkiksi virrankulutuksen mittauslaitteisiin ja virrankulutukseen liittyviin ohjelmistoihin. Usein yrityksen laajentaminen vaatii muutoksia johtajuudessa ja kuvailemmekin myöhemmin tällä sivulla, kuinka yrityksen johtaja on ikään kuin yrityksensä ”kapteeni”, joka luotsaa yritystä läpi karikoiden. Tässä tehtävässä on erityisen tärkeää kommunikoida oikealla tavalla ”laivan miehistön” eli työntekijöiden kanssa, jotta ”laiva” seilaisi turvallisesti läpi sitä uhkaavien karikoiden. Millaisia asioita ”kapteenin” sitten tulisi ottaa huomioon? Lue lisää tämän sivun viimeisestä kappaleesta!

Koelaitteet

Toiminnan alussa pyritään usein valmistamaan ensin koelaitteita, joita jaetaan asiakkaille ympäri maailman testikäyttöön. Jos nämä testikäyttäjät näyttävät vihreää valoa, voidaan kehittelytyötä jatkaa esimerkiksi teollisen muotoilun osalta. Edellä mainitun kaltaisia tuotteita tarvitsevat esimerkiksi prosessorivalmistajat ja laitevalmistajat. Uudet tuotteet ja uudet palvelut voivat tuoda yrityksille merkittävää lisätuloa liikevaihtoon.

Organisaation toimintatavan muuttaminen

Mitä sitten organisaatioiden pitäisi tehdä, jotta ne olisivat valmiita laajentamaan toimintaansa ja jotta ne voisivat kehittyä nykymarkkinoiden vaatimalla tavalla? Usein muutostarve lähtee johtamisesta ja yritysten johtajien olisikin tärkeää kiinnittää aivan ensimmäiseksi huomiota omaan toimintaansa.

Ensimmäisenä johtajan tulisikin nähdä oma roolinsa ikään kuin ”kapteenin” roolina ja ottaa tämä rooli rohkeasti vastaan. Tämän jälkeen ”kapteenin” tulisi määritellä mitä pitäisi saada muutettua ja miksi. Kun tiedetään minkä pitäisi muuttua ja miksi tähän muutokseen tulisi pyrkiä, on tärkeää luoda ”miehistölle” eli yrityksen työntekijöille visio siitä mihin suuntaan ollaan menossa. On tärkeää, että tämä visio on koko ”miehistön” osalta yhteinen ja että kaikki tietävät mihin suuntaan ollaan menossa. Tässä vaiheessa ei vielä voida tietää tarkkaa, lopullista määränpäätä eikä sitä, milloin tämä määränpää saavutetaan, mutta on tärkeää, että suunta on koko ”miehistön” tiedossa, sillä jos osa miehistön jäsenistä ohjaa ”laivaa” väärään suuntaan toisten ohjatessa sitä toiseen suuntaan, tulee matkasta mutkitteleva, eikä laiva välttämättä koskaan löydä oikeaan satamaan.
”Kapteenin” on tärkeää huolehtia vuorovaikutuksesta ”miehistönsä” kanssa – heidät tulee sitouttaa muutokseen. ”Kapteenin” tehtävä on toimia kannustajana ja sparraajana sekä tukea ”miehistön” jäseniä heidän kohdatessaan ongelmia matkan varrella.

On tärkeää huomioida asiakas kaikenlaisen tekemisen ja toteuttamisen lähtökohtana, koska tuotteita ja palvelujahan tehdään juuri asiakkaita varten. Valmistaudu siis kuvaamaan yrityksen asiakaspolut. Laivan ”kapteenina” sinun on tärkeää kuunnella heikkojakin signaaleja sekä hyödyntää tarjolla olevaa dataa. ”Kapteenin” on tärkeää pitää jatkuvasti huolta siitä, että ”laiva” seilaa koordinaattien mukaisella tavalla. Jossakin vaiheessa saatat huomata, että johonkin suuntaan ei sittenkään kannata seilata, tällöin on kurssinmuutoksen paikka.
Organisaatiokulttuurin rakentaminen on ”kapteenin” tärkeimpiä tehtäviä. Pyri luomaan organisaatiosi ilmapiiristä sellainen, jossa ”miehistön” jäsenet uskaltavat innovoida ja kokeilla uusia asioita ja jossa myös epäonnistuminen on sallittua.

Itseohjautuville tiimeille kannattaa antaa riittävästi valtuuksia sekä toimivaltaa. Tuloksilla johtaminen voi olla erinomaisen palkitsevaa! ”Kapteenin” on tärkeää myös luoda mahdollisimman laaja verkosto sekä yhteistyökumppanijoukko sekä seurata maailman tapahtumia. ”Kapteenin” tärkeä tehtävä on rohkaista ”miehistön” jäseniä käyttämään omaa osaamistaan täysillä sekä luomaan heille mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Toisinaan myös ”kapteenin” on tartuttava laivan käytännön töihin osoittaakseen ”miehistölle” olevansa osa heitä.