Suomalaiset ohjelmistoalan yritykset viihtyvät Suomessa

Suomessa on loistavaa teknologista osaamista sekä loistavaa teknologiaa. Monen mielestä voisimme pärjätä juuri tällä alalla huomattavasti nykyistä paremmin myös kansainvälisillä markkinoilla, jos vain uskaltaisimme tuoda tuotteitamme ja palveluitamme rohkeammin näillä markkinoilla esiin. Yllättävän harva suomalainen alan yritys edes aikoo pyrkiä kansainvälisille markkinoille, mikä on toisaalta sääli, koska tällä hetkellä juurikin tällainen ulkomaille suuntautuva toiminta voisi olla erittäin tärkeää.

Suomessa alan yrittäjillä tuntuu menevän hyvin, mutta kuinka kauan, jos nykyinen taantuma jatkaa syvenemistään? Tämän vuoksi olisikin tärkeää lähteä investoimaan myös kotimaamme rajojen ulkopuolelle. Etusivultamme voit lukea inspiroivan esimerkin siitä, kuinka suomalaisen teini-ikäisen pojan aloittamasta yrityksestä kasvoi mittavaa toimintaa, joka nykyään työllistää satoja ihmisiä niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja joka toimii nykyisin myös kansainvälisillä markkinoilla. Tällaisia menestystarinoita kuulisi mielellään lisää!
Nykyaikaisella ohjelmistoalalla on tärkeää tavata alan toimijoita henkilökohtaisesti ja epävirallisesti. Hiljaisen tiedon siirtymisellä on erityistä merkitystä. Toisaalta joskus voi käydä niinkin, että jos ulkomainen yhteistyö ei onnistukaan, voi kotimaassa aueta aivan uudenlaisia ovia ja mahdollisuuksia.

Perinteisesti alalla työskentelee insinöörejä sekä diplomi-insinöörejä kehittämässä erilaisia ohjelmia sekä testaamassa syntyneitä ohjelmistoja. Perinteisesti suomalaisten insinöörien tekemä työ on maailmalla kysyttyä ja se käy helposti kaupaksi. Ohjelmistojen avulla voidaan esimerkiksi helpottaa teräs- ja betonirakenteiden suunnittelua ja eri aloille suunnitellut ohjelmistot tarjoavatkin apua mitä moninaisimpiin kysymyksiin. Suomessa ei kärsitä myöskään logistiikkaongelmista tai raaka-ainepulasta, joten tuotteiden levittämiselle on olemassa erinomaiset puitteet. Jos jotakin puuttuu, niin ehkä rohkeutta.

Hyvä ohjelmistotuote on kannattavampi myyntiartikkeli kuin työtunnit. Ohjelmiston valmistuskustannukset ovat yleensä melko kiinteät. Tämän lisäksi lisämyynnin aiheuttamat marginaalikustannukset ovat ohjelmistotuotteiden osalta pienet. Useiden menestyneimpien suomalaisten ohjelmistoalan yritysten liikevaihdosta suuri osa tulee ulkomailta.

Valtion tuki

Ohjelmistokehitys on alana siinä mielessä erityinen, että valtiovalta tarjoaa sille erityistä suojelua. Tekes tarjoaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja suomalaisille ohjelmistoalan yrityksille nimenomaan niiden tuotekehittelyä varten. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Suomessa tarvitaan työpaikkoja sekä ulkomailta tulevaa rahaa. Ohjelmistoala on omiaan tarjoamaan näitä molempia.

Suomalaisten yritysten nykytilanne

Suomen bruttokansantuotteesta on tutkimusten mukaan jo lähes 1,5% peräisin ohjelmistoalalta. Liikevaihtoa tämä toimiala tuottaa Suomelle 3,5 miljardin euron verran eli mistään vähäpätöisestä toiminnasta ei ole kyse. Ohjelmistoala työllistää maassamme noin 30 000 työntekijää eli se on erinomainen työllistäjä. Tämän lisäksi juuri tämän alan yrityksiä syntyy noin 40% enemmän kuin keskimääräisesti muiden alojen kohdalla. Alan liikevaihdosta 37% on peräisin ulkomailta. Alan kasvusta kertoo jotakin se, että ala on 10 vuoden aikana kaksinkertaistunut maassamme. Kasvu näyttäisi jatkuvan yhä edelleen. Juurit tämä jatkuva kasvu onkin varmasti osa syy siihen, että valtio tukee juurikin tätä alaa.

Kansainvälinen kilpailu on vaativaa

Kansainvälisillä markkinoilla käydään ohjelmistoalalla kovaa kilpailua eikä maailman suurimpien alan yritysten kanssa ole juurikaan edes mahdollisuuksia kilpailla. Tästä huolimatta kotimaamme yrityksille on markkinarakoa myös kansainvälisillä markkinoilla. Erikoistuminen on avainsana suomalaisen ohjelmistoalan yrityksen pyrkiessä kansainvälisille markkinoille. Asiakaskunnan tarkka rajaaminen voi auttaa saamaan jalansijaa myös tällä kovin kilpaillulla alalla. Omien ohjelmistotuotteiden lisäksi voi olla hyvä idea valmistaa myös sellaisia ohjelmistoja, jotka suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tilauksesta ja juuri hänen toiveidensa pohjalta.

Alan uhkakuvia

Millaisia uhkakuvia alan toimintaan sitten liittyy? Suhdanteen käänteet sekä kilpailijoiden yllättävä menestyminen voivat viedä hyvältäkin näyttäneen yritystoiminnan kohti tuhoa. Tulosvaroitukset alkavatkin olla arkipäivää myös tällä alalla. Oikeastaan vain tulevaisuus näyttää mihin suuntaan ala kehittyy ja miten suomalaiset alan yritykset pärjäävät alati tiukkenevassa kilpailussa.